<< Geri Dön Kalite

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Şirketimiz sosyal güvenlik politikamız gereği;

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

SERTİFİKALARIMIZ

Brc-IOP ve GMP kalite belgelerine sahip olan PAL PLASTİK, özellikle gıda üreticilerinin istediği tüm hijyenik koşulları ve yüksek kalite standartlarını sağlamayı hedefleyen HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. 

BRC-IOP standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

Güvenli gıdanın tüketimi için ambalajın uygun sistemler ve kontrollerden geçtikten sonra özel markalı ürünlerde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu standart; tüketiciyi, gıda ürünlerinde kullanılan ambalajı üreten firmaların denetlenmesi sayesinde korumaktadır.

BRC/IoP Belgelendirmesi; 

Avantajı;

GMP;

Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

İmalat  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır.